Yakıt Tankları
Proses Tankları
9 Kasım 2016
Cidarlı Tanklar
9 Kasım 2016

Bir yakıt tankı(veya benzin deposu) yanıcı akışkanlar için güvenli bir konteynırdır. Yakıt için herhangi bir depolama tankı söz konusu olabilse de, bu terim tipik olarak, yakıtın bir motora depolandığı ve itildiği (yakıt pompası) veya bırakıldığı (basınçlı gaz) bir motor sisteminin bir parçası için kullanılmaktadır. Yakıt tankları, bütan plastik tankından çok odacıklı kriyojenik uzay mekiği dış tankına kadar farklı boyut ve karmaşıklık gösterir.

 

Tipik olarak, bir yakıt tankı aşağıdakileri sağlamalıdır:

 

  • Yakıt depolanması: Sistem belirli bir miktarda yakıt içermeli, sızıntıdan kaçınmalı ve buharlaşmalı emisyonları sınırlamalıdır.
  • Doldurma: Yakıt deposu kıvılcım olmaksızın güvenli bir şekilde doldurulmalıdır.
  • Tanktaki yakıt seviyesini belirlemek için bir yöntem belirtin, ölçüm (tanktaki kalan yakıt miktarı ölçülmeli veya değerlendirilmelidir).
  • Havalandırma (aşırı basınca izin verilmezse, yakıt buharları vanalardan geçirilmelidir).
  • Motorun beslenmesi (bir pompa aracılığıyla).

 

Bir yakıt tankları malzemesi olarak plastik (yüksek yoğunluklu polietilen HDPE), kısa vadede işlevsel olarak uygulanabilirken, HDPE malzemesinin dizel ve benzin geçirgenliği gibi yakıtlar gibi doymuş hale gelmesi için uzun vadeli bir potansiyele sahiptir.

 

Bir araç tarafından taşınan plastik bir yakıt tankındaki yakıtın atalet ve kinetik enerjisi düşünüldüğünde, çevresel stres çatlaması kesin bir potansiyeldir. Yakıtın yanıcılığı, felakete yol açabilecek olası bir nedenin sebep olduğu bir çatlamadır. HDPE plastik kısa süreli dizel ve benzin depolama için daha uygundur.