Proses Tankları
Basınçlı Tanklar
9 Kasım 2016
Yakıt Tankları
9 Kasım 2016

Bir proses tankı, genel bir sürecin bir parçası olarak bir alt süreci tamamlamak için kontroller ve aksesuarlar ile tasarlanmış ve donatılmış bir tank olmakla birlikte, proses tankının yanı sıra aksesuar ve kontrollerinden oluşan tüm malzemeler kullanım amacına bağlı olarak tasarlanmıştır. Bir malzemenin harmanlanması, ayrılması, soğutulması, saflaştırılması ve değiştirilmesi, proses tankında  gerçekleştirilen işlemlerden sadece birkaçıdır. Bir proses tankı, önceki veya sonraki işlemlere yatay veya dikey olarak bağlanabilir.

 

Endüstriyel sektördeki çeşitli adımlar, aşamalar veya süreçler genellikle zaman, basınç, sıcaklık ve diğer çalışma koşulları gibi özel gereksinimlere sahiptir. Uygun proses tankları, istenen ürün elde edilinceye kadar her adımda gerekli çalışma koşullarının uygun şekilde kontrol edilmesini sağlar.

Proses tank işlemleri, rafinerileri, gıda ve ilaç üretimini, kimyasalları, boyaları ve ürünleri toplu miktarlarda üreten diğer benzer işlemleri içermektedir. Aşağıda bazı yaygın proses tankları bulunmaktadır:

  • Bir petrol rafinerisinde benzen splitter gibi ham maddeden veya proses girdisinden bileşenleri ayırmak için proses tankları,
  • Reaktör basınç kabı, işlemin gerçekleşmesi için basınç gerektiren veya işlemden kaynaklanan basınç oluşturan işlemler için,
  • Gerekli sıcaklığın muhafaza edilmesi gereken işlemler için proses tankları,
  • Gıda, ilaç, kimya ve kağıt endüstrilerinde yaygın olarak bulunan, ekipmana pas veya korozyona neden olabilecek maddelerin işlenmesi için astarlanmış proses tankları,
  • Steril bir ortamda yüksek sıcaklıklar ve yüksek basınç gerektiren işlemler için bir otoklav kullanılır.

Proses tankları genellikle üreticinin işlem şartlarına göre tasarlanmış ve üretilmiştir.